محصولات › تجهیزات برش بتن و آسفالت 

تجهیزات برش بتن و آسفالت

انواع مته های برش از سایز ۶۴ میلیمتر تا سایز ۴۵۰ میلیمترجهت برش آسفالت
و بتن مسلح در انبار این شرکت موجود و قابل بازدید می باشند.